از جذابیت اولین قدم در راه ارتباط با مخاطب است، در هر کار گرافیک یک کشش اولیه برای ارتباط با مخاطب لازم است.
نقطه‌ای که مخاطب را جذب کرده و او را درگیر کار عرضه شده کند. جذابیت کار می‌تواند موجب اتصال اولیه مخاطب به محوطه کار شود و پس از جذب اولیه او را به اطلاعات درون کار توجه دهد. پس از اتصال اولیه، درجه‌بندی اطلاعات نقش بنیادی در راهنمایی بیننده در اطلاعات دارد. مهم‌ترین آنها در اولین درجه برای مخاطب قرار می‌گیرد و دیگر اطلاعات به ترتیب در لایه‌های بعدی و بعدی چیده می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

یک سایت خوب با تمام استانداردهای روز جهانی


دیگر لازم نیست برای ایجاد یک وب سایت حرفه ای صبر کنید ساخت سایت شما، در همین لحظه و با مدیریت شما
ورود به بخش طراحی سایت

نمادهای اطمینان